Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải bao gồm các nội dung chính nào?

Ngày hỏi:25/01/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải bao gồm những nội dung chính nào? Nhờ tư vấn theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và Điểm đ Khoản 72 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải bao gồm những nội dung chính sau:

   - Địa danh, ngày, tháng, năm ra quyết định;

   - Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định;

   - Biên bản vi phạm hành chính, kết quả xác minh, văn bản giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hoặc biên bản họp giải trình và tài liệu khác (nếu có);

   - Họ, tên, chức vụ của người ra quyết định;

   - Họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ và họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của tổ chức vi phạm;

   - Hành vi vi phạm hành chính; tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;

   - Điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng;

   - Hình thức xử phạt chính; hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có);

   - Quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

   - Hiệu lực của quyết định, thời hạn và nơi thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nơi nộp tiền phạt;

   - Họ tên, chữ ký của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

   - Trách nhiệm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và việc cưỡng chế trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cấu thành vi phạm hành chính
  Vi phạm hành chính
  Xử lí vi phạm hành chính
  Xử lý vi phạm hành chính
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn