Sau bao lâu kể từ thời điểm lập biên bản người có thẩm quyền phải ra quyết định xử phạt hành chính?

Ngày hỏi:30/10/2019

Tôi muốn hỏi về thời hạn xử lý vi phạm hành chính là 7 ngày kể từ ngày lập biên bản xử phạt. Vậy trường hợp người đó ko bị lập biên bản xử phạt, chỉ lập biên bản và ra quyết định tạm giữ tang vật thì thời hạn là bao nhiêu ngày sẽ ra quyết định xử phạt kể từ khi có quyết định tạm giữ tang vật? 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định thì Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định cụ thể như sau:

   1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản.

   Trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này mà cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày.

   2. Quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này hoặc khoản 3 Điều 63 của Luật này, người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết định xử phạt nhưng vẫn quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này, quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành.

   Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì thời hạn để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 7 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp cần giải trình thì thời hạn có thể kéo dài tối đa 30 ngày, đối với vụ việc đặc biệt nghiêm trọng thì có thể xin gia hạn thêm 30 ngày. Nếu quá thời gian này mà người có thẩm quyền xử phạt không đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì không được tiếp tục xử phạt mà chỉ được áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn