Thẩm quyền ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:21/07/2020

Vui lòng giải đáp cho tôi biết theo quy định mới về thẩm quyền của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông trong việc ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát giao thông được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 13 Thông tư 65/2020/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 05/8/2020) quy định về thẩm quyền của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông trong việc ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát giao thông, cụ thể:

   - Tham mưu với Giám đốc Công an cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này;

   - Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng Cảnh sát giao thông Công an cấp huyện thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm;

   - Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các kế hoạch quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

   - Xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên hoặc đột xuất trên tuyến, địa bàn được phân công;

   - Phê duyệt kế hoạch công tác tuần của các Đội Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Đội Tuần tra, dẫn đoàn, Trạm Cảnh sát giao thông trực thuộc.

   Trên đây là hỗ trợ của chúng tôi về thẩm quyền của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông trong việc ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát giao thông.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT