Thẩm quyền xử phạt của UBND cấp xã

Xin hỏi mức xử phạt hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã được quy định tại văn bản nào?

  Nội dung này được Công ty Luật TNHH Đại Việt, 335 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được quy định tại Điều 28 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của Ủy ban thường vụ quốc hội số 04/2008/PL-UBTVQH12 ngày 02/4/2008, cụ thể như sau: Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

   Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có quyền:

   1. Phạt cảnh cáo;

   2. Phạt tiền đến 2.000.000 đồng;

   3. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 2.000.000 đồng;

   4. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra;

   5. Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra;

   6. Buộc tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi và cây trồng, văn hoá phẩm độc hại;

   7. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.”

   Ngoài ra trong mỗi lĩnh vực cụ thể, thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp xã được quy định trong từng văn bản chuyên ngành riêng. Ví dụ: thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực tư pháp được quy định tại Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23/7/2009 của Chính phủ; trong lĩnh vực đất đai được quy định tại Nghị định số 182/2004 ngày 29/10/2004 của Chính phủ; trong lĩnh vực giao thông được quy định tại Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ…


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thẩm quyền xử phạt
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn