Thẩm quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong lĩnh vực hải quan

Ngày hỏi:13/11/2020

Xin hỏi theo quy định mới thì thẩm quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong lĩnh vực hải quan được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong lĩnh vực hải quan
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 28 Nghị định 128/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 10/12/2020) quy định về thẩm quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong lĩnh vực hải quan, cụ thể như sau:

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

   - Phạt cảnh cáo;

   - Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức;

   - Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có trị giá không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

   - Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, i khoản 5 Điều 5 Nghị định này.

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

   - Phạt cảnh cáo;

   - Phạt tiền đến mức tối đa theo quy định tại Nghị định này;

   - Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

   - Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c, d, đ; e, i khoản 5 Điều 5 Nghị định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thẩm quyền xử phạt
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn