Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội của Chủ tịch UBND xã tối đa là 2.000.000 đồng. Xin hỏi, có thể xử phạt nhiều hành vi với tổng số tiền trên 2.000.000 đồng được không (mỗi hành vi phạt dưới 2.000.000)? Căn cứ theo văn bản pháp lý nào?

  • Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quy định tại khoản 1 Điều [Điểm neo] 29 của Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2011 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội, theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền đến 2.000.000 đồng.

   Căn cứ vào nguyên tắc xác định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính được quy định tại khoản 2 Điều 42 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008) thì thẩm quyền xử phạt là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính: “Thẩm quyền xử phạt của những người được quy định tại các điều từ Điều 28 đến Điều 40d của Pháp lệnh này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính”.

   Do vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thể được xử phạt tiền đến 2.000.000 đồng đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính chứ không phải chỉ giới hạn 2.000.000 đồng đối với nhiều hành vi vi phạm hành chính.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn