Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng

Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng

Ngày hỏi:28/11/2009

Theo ông Hoàng Tân, thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức quy định tại khoản 1 Điều 8 là 24 tháng chưa phù hợp với Quy định 94 của Đảng, trong trường hợp người vi phạm là đảng viên. Bởi khi kỷ luật đảng viên là cán bộ, công chức vi phạm, không quy định thời hiệu xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 60 ngày, chính quyền, các đoàn thể phải xem xét kỷ luật.

Nội dung này được Bộ Nội vụ tư vấn như sau:

  • Đối với các trường hợp là công chức, chịu sự điều chỉnh của Luật Cán bộ, công chức khi vi phạm kỷ luật, nếu trong trường hợp là Đảng viên, theo Điều lệ Đảng thì sẽ bị kỷ luật về Đảng. Bên cạnh đó, phải chịu kỷ luật về mặt chính quyền, theo các quy định của Nhà nước. Do vậy, kỷ luật chính quyền và kỷ luật Đảng được tách bạch. Mặt khác, khoản 1 Luật cán bộ, công chức 2008 22/2008/QH12 đã quy định thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng.

    Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đã chỉnh sửa và bỏ từ "giam" trong điểm a khoản 7 Điều 17 theo góp ý của ông Hoàng Tân.


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn