Thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát giao thông dưới những hình thức nào?

Ngày hỏi:22/07/2020

Theo quy định mới nhất thì kế hoạch tuần tra, kiểm soát giao thông của CSGT được thông báo công khai dưới những hình thức nào? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 14 Thông tư 65/2020/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 05/8/2020) quy định về hình thức thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát giao thông, cụ thể:

   - Niêm yết tại trụ sở tiếp công dân của đơn vị;

   - Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc Cổng thông tin điện tử của Công an cấp tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông;

   - Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;

   - Áp dụng các hình thức công khai khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là hỗ trợ của chúng tôi về hình thức thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát giao thông của CGST.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn