Tổng hợp hành vi vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 và mức xử phạt

Ngày hỏi:17/08/2018

Bạn Văn Đạt (Hòa Bình) đề nghị Ban biên tập: Tổng hợp hành vi vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 và mức xử phạt cho từng hành vi. Và nêu văn bản pháp luật làm căn cứ để tổng hợp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì:

   Hành vi vi phạm Mức xử phạt Hình thức xử phạt bổ sung Biện pháp khắc phục hậu quả

   1. Sử dụng một hoặc nhiều phương tiện đo có tổng giá trị đến 1.000.000 đồng (tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính):

   2. Sử dụng một hoặc nhiều phương tiện đo có tổng giá trị từ trên 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính):

   3. Sử dụng một hoặc nhiều phương tiện đo có tổng giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính):

   4. Sử dụng một hoặc nhiều phương tiện đo có tổng giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng (tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính):

   5. Sử dụng một hoặc nhiều phương tiện đo có tổng giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng (tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính):

   6. Sử dụng một hoặc nhiều phương tiện đo có tổng giá trị trên 70.000.000 đồng (tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính):

   Không có chứng chỉ kiểm định (tem, dấu, giấy chứng nhận) hoặc hiệu chuẩn theo quy định

   1. 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

   2. 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

   3. 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

   4. 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

   5. 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

   6. 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

   Chứng chỉ kiểm định hoặc hiệu chuẩn đã hết hiệu lực 1. Buộc thu hồi chứng chỉ kiểm định hoặc hiệu chuẩn đã hết hiệu lực
   Tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, chứng chỉ kiểm định hoặc hiệu chuẩn trên phương tiện đo
   Không thực hiện kiểm định đối chứng theo quy định
   Không bảo đảm các điều kiện vận chuyển, bảo quản, yêu cầu sử dụng phương tiện đo theo hướng dẫn của cơ sở sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền
   Sử dụng phương tiện đo bị sai, hỏng hoặc không đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo lường (tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính) được quy định như sau: Tổng giá trị đến 5.000.000 đồng 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ 01 tháng đến 03 tháng Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm
   Tổng giá trị từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
   Tổng giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
   Tổng giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
   Tổng giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
   Tổng giá trị trên 70.000.000 đồng 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng

   1. Sử dụng một hoặc nhiều phương tiện đo có tổng giá trị đến 1.000.000 đồng (tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính):

   2. Sử dụng một hoặc nhiều phương tiện đo có tổng giá trị từ trên 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính):

   3. Sử dụng một hoặc nhiều phương tiện đo có tổng giá trị từ trên 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính):

   4. Sử dụng một hoặc nhiều phương tiện đo có tổng giá trị từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng (tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính):

   5. Sử dụng một hoặc nhiều phương tiện đo có tổng giá trị từ trên 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng (tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính):

   6. Sử dụng một hoặc nhiều phương tiện đo có tổng giá trị trên 70.000.000 đồng (tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính):

   Làm thay đổi cấu trúc, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo

   1. 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

   2. 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

   3. 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

   4. 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

   5. 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng

   6. 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

   1. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ 01 tháng đến 03 tháng
   Tác động, điều chỉnh, lắp thêm, rút bớt, thay thế chức năng, cấu trúc kỹ thuật của phương tiện đo làm sai lệch kết quả đo hoặc sử dụng các thiết bị khác để điều chỉnh sai số của phương tiện đo vượt quá giới hạn sai số cho phép 1. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm
   Không thực hiện việc kiểm định hoặc hiệu chuẩn phương tiện đo trong thời hạn quy định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

   Trên đây là nội dung quy định về các hành vi vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 và mức xử phạt. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn