Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành về việc tổ chức quản lý nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ

Ngày hỏi:26/03/2020

Liên quan đến việc bố trí nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo quy định mới. Ban biên tập cho hỏi: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành về việc tổ chức quản lý nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành về việc tổ chức quản lý nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 31/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/5/2020) như sau:

   Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức quản lý nơi tạm giữ chung hoặc giao cho một cơ quan quản lý. Cơ quan có nơi tạm giữ tang vật, phương tiện hoặc được giao quản lý nơi tạm giữ chung phải bố trí cán bộ làm công tác quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, cụ thể như sau:

   - Trường hợp nơi tạm giữ tang vật, phương tiện là nơi tạm giữ riêng của một cơ quan thì thủ trưởng cơ quan đó bố trí cán bộ làm công tác quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện;

   - Trường hợp nơi tạm giữ tang vật, phương tiện là nơi tạm giữ chung của nhiều cơ quan khác nhau ở địa phương thì việc bố trí cán bộ làm công tác quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc theo thỏa thuận giữa các cơ quan ở địa phương.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn