Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thì có phải thông báo cho cơ quan cấp hay không?

Ngày hỏi:15/09/2021

Xin hỏi, trong trường hợp người có thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn thì họ có cần phải thông báo cho cơ quan đã cấp chứng chỉ, giấy phép để cho cơ quan đó biết không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 80 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn như sau:

   Trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn được ghi trong quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt thu giữ, bảo quản giấy phép, chứng chỉ hành nghề và thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó biết. Khi hết thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề ghi trong quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt giao lại giấy phép, chứng chỉ hành nghề cho cá nhân, tổ chức đã bị tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề đó.

   Như vậy, về nguyên tắc theo quy định nêu trên thì khi tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn thì có trách nhiệm phải thông báo cho cơ quan đã cấp giấy phép, chứng chỉ đó.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn