02 trường hợp người giám sát công trình phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình gửi chủ đầu tư

Ngày hỏi:23/08/2019

Tôi được giao nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình, vậy theo quy định mới thì khi nào tôi phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình gửi chủ đầu tư?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Thông tư 04/2019/TT-BXD (Có hiệu lực ngày 01/10/2019) các trường hợp người giám sát thi công công trình phải lập báo cáo gửi cho chủ đầu tư cụ thể như sau:

   - Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng. Chủ đầu tư quy định việc lập báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng và thời điểm lập báo cáo. Nội dung chính của báo cáo được quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục V Thông tư này;

   - Báo cáo khi tổ chức nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành gói thầu, hạng mục công trình, công trình xây dựng. Nội dung của báo cáo được quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục V Thông tư này

   Trên đây là 02 trường hợp bạn phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình gửi chủ đầu tư.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn