03 nội dung của kế hoạch thí nghiệm hiện trường năm 2019

Ngày hỏi:26/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định mới nhất thì kế hoạch thí nghiệm hiện trường trong quá trình thi công xây dựng công trình có những nội dung gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư 04/2019/TT-BXD (Có hiệu lực ngày 01/10/2019) quy định nội dung của kế hoạch thí nghiệm hiện trường có những nội dung sau đây:

   - Các thí nghiệm cần thực hiện; tần suất, số lượng các phép thử đối với từng loại thí nghiệm theo quy định của thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, chỉ dẫn kỹ thuật và khối lượng công việc xây dựng;

   - Quy định cụ thể về việc lấy mẫu, bảo dưỡng, thực hiện thí nghiệm, lưu mẫu và xử lý kết quả thí nghiệm;

   - Quy định về trách nhiệm thực hiện của các nhà thầu, bộ phận giám sát của chủ đầu tư.

   Trên đây là 03 nội dung của kế hoạch thí nghiệm hiện trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn