Ai có trách nhiệm phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng?

Ngày hỏi:30/03/2021

Theo quy định hiện hành thì ai là người có trách nhiệm phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 30 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về việc phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng như sau:

   Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bằng văn bản hoặc phê duyệt trực tiếp tại Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. Chủ đầu tư được quyền yêu cầu nhà thầu tư vấn thiết kế hoặc thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để kiểm tra báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trước khi phê duyệt.

   Theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn