Ai kiểm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng?

Ngày hỏi:29/03/2021

Xin tư vấn cho tôi theo quy định hiện hành thì ai, cơ quan nào sẽ kiểm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 27 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng như sau:

   Chủ đầu tư có trách nhiệm phải kiểm tra hoặc thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định của hợp đồng.

   Như vậy, trách nhiệm kiểm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng thuộc về chủ đầu tư. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng có thể thuê đơn vị tư vấn để thẩm tra phương án kỹ thuật này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn