Áp dụng định mức chi phí quản lý dự án theo Quyết định số 957/QĐ-BXD

Ngày hỏi:30/10/2013
Qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 702/TTĐT-BĐTCP ngày 17/9/2013 của bạn đọc Phạm Công Ngọc ở địa chỉ email ngocpctt@gmail.com hỏi về nội dung liên quan đến việc hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quản lý dự án theo Quyết định số 957/QĐ-BXD.

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 2.5, mục 2 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì trường hợp dự án bao gồm các dự án thành phần thì chi phí quản lý dự án được xác định riêng theo quy mô của từng dự án thành phần.

   Dự án xây dựng công trình thủy lợi Ia M’La như nêu trong văn bản gửi kèm theo văn bản số 702/TTĐT-BĐTCP được phân chia thành 3 dự án thành phần cho 3 chủ đầu tư khác nhau. Do đó, chi phí quản lý dự án của hợp phần do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư được xác định theo quy mô của hợp phần này (bằng định mức tỉ lệ % nhân với chi phí xây dựng và thiết bị trước thuế trong tổng mức vốn đầu tư được duyệt).

   Trường hợp vận dụng định mức chi phí quản lý dự án theo Quyết định số 957/QĐ-BXD không đủ chi phí thì chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức giữa các hợp phần cho phù hợp hoặc lập dự toán để xác định chi phí. Nguồn kinh phí bổ sung được trích từ chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư của hợp phần dự án.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn