Ban QLDA chuyên ngành có được cung cấp dịch vụ ủy thác quản lý dự án không?

Ngày hỏi:21/09/2019

Tôi đang công tác tại đơn vị Quản lý dự án chuyên ngành là ban quản lý dự án do huyện thành lập; hàng năm được huyện giao quản lý các dự án, thuộc nguồn vốn ngân sách do huyện làm chủ đầu tư. Cho tôi hỏi Ban QLDA chuyên ngành có được cung cấp dịch vụ ủy thác quản lý dự án không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ban QLDA chuyên ngành có được cung cấp dịch vụ ủy thác quản lý dự án không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư 16/2016/TT-BXD thì "Ủy thác quản lý dự án: là việc người quyết định đầu tư chấp thuận để chủ đầu tư giao cho Ban QLDA chuyên ngành, khu vực nơi có dự án thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án, bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư theo thỏa thuận hợp đồng được ký kết."

   Theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Thông tư 16/2016/TT-BXD thì:

   4. Ban QLDA chuyên ngành, khu vực được phép cung cấp dịch vụ ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi đáp ứng các Điều kiện sau:

   a) Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được người quyết định đầu tư giao theo tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt;

   b) Có đủ Điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng;

   c) Được chủ đầu tư ủy thác quản lý dự án theo trình tự quy định tại Khoản 2 của Điều này.

   Như vậy, Ban QLDA chuyên ngành, khu vực được phép cung cấp dịch vụ ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khi đáp ứng các điều kiện trên.

   Trên đây là nội dung tư vân của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn