Ban quản lý dự án xây dựng có phải chịu trách nhiệm khi chất lượng công trình không đảm bảo?

Ngày hỏi:28/11/2019

Anh Tỉnh là chủ đầu tư dự án làm đường ở địa phương, anh Tỉnh có thành lập Ban quản lý dự án để quản lý dự án thay chủ đầu tư, tuy nhiên khi nghiệm thu thì chất lượng đường không đảm bảo. Vậy cho hỏi trách nhiệm thuộc về ban quản lý dự án đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 69 Luật Xây dựng 2014 quy định ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có các nghĩa vụ sau:

   - Thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư về quản lý dự án trong phạm vi được ủy quyền.

   - Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường trong xây dựng.

   - Báo cáo công việc với chủ đầu tư trong quá trình quản lý dự án.

   - Chịu trách nhiệm về vi phạm pháp luật trong quản lý thực hiện dự án.

   - Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì Ban quản lý dự án xây dựng phải có nghĩa vụ bảo đảm chất lượng công trình. Do đó, khi nghiệm thu không đảm bảo chất lượng thì Ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn