Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được hoạt động kể từ khi có quyết định công nhận?

Ngày hỏi:25/06/2021

Cho hỏi, Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được phép hoạt động kể từ khi có quyết định công nhận của Uỷ ban huyện có đúng không? Hay kể từ lúc nào? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được hoạt động kể từ khi có quyết định công nhận?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 13 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 22 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD, quy định như sau:

   Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được hoạt động kể từ khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận. Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được hoạt động kể từ khi có con dấu được đăng ký theo quy định của pháp luật và có các tài khoản được lập theo quy định của Quy chế này.

   Như vậy, Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được hoạt động kể từ khi có con dấu được đăng ký theo quy định của pháp luật và có các tài khoản được lập theo quy định của Quy chế này, chứ không phải kể từ khi có quyết định công nhận Ban quản trị của Ủy ban nhân dân cấp huyện (hoặc cấp xã) như đối với trường hợp Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn