Báo cáo thẩm định quy chế quản lý kiến trúc có những nội dung nào?

Ngày hỏi:03/08/2020

Theo Nghị định hướng dẫn luật Kiến trúc sắp có hiệu lực thì trong báo cáo thẩm định quy chế quản lý kiến trúc sẽ bao gồm những nội dung nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 9 Nghị định 85/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 07/09/2020) có quy định như sau:

   Báo cáo thẩm định phải thể hiện rõ ý kiến của Hội đồng thẩm định về nội dung thẩm định quy định tại khoản 1 Điều này và kết luận về việc quy chế đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện để trình phê duyệt.

   Như vậy, báo cáo thẩm định quy chế quản lý kiến trúc gồm có các nội dung:

   - Ý kiến của Hội đồng thẩm định về các nội dung:

   + Sự phù hợp với nguyên tắc hoạt động kiến trúc quy định tại Điều 4 của Luật Kiến trúc;

   + Sự tuân thủ các quy định khoản 2 Điều 14 của Luật Kiến trúc;

   + Bảo đảm các nội dung theo quy định tại Điều 12, Điều 13 của Nghị định này.

   - Kết luận về việc quy chế đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện để trình phê duyệt.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT