Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng bao gồm những loại bảo hiểm nào?

Ngày hỏi:27/10/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về lĩnh vực đầu tư xây dựng, trong quá trình thi công các công trình xây dựng thì tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho các bên. Anh chị cho tôi biết bảo hiểm trong xây dựng bao gồm những loại bảo hiểm nào? Ai có trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng. Xin anh chị giải đáp thắc mắc giúp tôi, cảm ơn anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật xây dựng 2014 quy định Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng gồm:

   - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng;

   - Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng;

   - Bảo hiểm đối với vật tư, vật liệu, phương tiện, thiết bị thi công, người lao động;

   - Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba;

   - Bảo hiểm bảo hành công trình xây dựng.

   Trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định như sau:

   - Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp;

   - Nhà thầu tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên;

   - Nhà thầu thi công xây dựng mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

   Trên đây là nội dung tư quy định về các loại bảo hiểm trong hoạt động xây dựng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn