Bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình

Ngày hỏi:16/11/2018

Tôi được biết ngoài việc đảm bảo công trình xây dựng thi công theo đúng tiến độ thì, nhà thầu, chủ đầu tư và cả đơn vị thi công phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường. Có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Cụ thể: Bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình quy định tại Điều 116 Luật Xây dựng 2014, cụ thể như sau:

   Trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm:

   - Lập và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

   - Bồi thường thiệt hại do vi phạm về bảo vệ môi trường do mình gây ra.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn