Bổ nhiệm lại truởng phòng thí nghiệm vật liệu

Ngày hỏi:11/10/2013
Khi bổ nhiệm lại trưởng phòng thí nghiệm vật liệu có phải báo cáo với cơ quan cấp phép để bổ nhiệm không?

  Nội dung này được Sở Xây dựng tỉnh Bình Định tư vấn như sau:

  • Việc bổ nhiệm lại Trưởng phòng thí nghiệm thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị bạn, và không phải báo cáo với cơ quan cấp phép để bổ nhiệm. Sau khi bổ nhiệm cơ quan bạn có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đánh giá công nhận biết theo quy định tại điều 21 Quyết định 11/2008/QĐ-BXD Về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quy định tại điều 21 như sau:

   Điều 21. Khi có sự thay đổi về cơ sở quản lý phòng thí nghiệm/trưởng phòng thí nghiệm/nhân viên thí nghiệm đã đăng ký, cơ sở quản lý phòng thí nghiệm được công nhận phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đánh giá công nhận kèm theo bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thay đổi cơ sở quản lý phòng thí nghiệm/ quyết định bổ nhiệm/chứng chỉ đào tạo về quản lý phòng thí nghiệm (đối với trưởng phòng)/chứng chỉ đào tạo thí nghiệm viên (đối với nhân viên thí nghiệm).


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Tỉnh Bình Định
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Tin tức liên quan:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn