Bộ Xây dựng vận động, đàm phán, ký kết văn kiện Hợp tác quốc tế

Ngày hỏi:08/07/2019

Xin chào! Các cơ quan thực hiện đàm phán, ký kết các văn kiện Hợp tác quốc tế như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 9 tại Quyết định 149/QĐ-BXD năm 2019 về Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Xây dựng về Vận động, đàm phán, ký kết văn kiện Hợp tác quốc tế được quy định cụ thể như sau:

   - Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan vận động tài trợ nước ngoài cho các chương trình, dự án của Bộ Xây dựng.

   - Bộ trưởng Bộ Xây dựng phân công đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp tham gia đàm phán, ký kết, thực hiện văn kiện Hợp tác quốc tế trên cơ sở đề xuất của Vụ Hợp tác quốc tế và ý kiến của các đơn vị liên quan.

   - Quy trình đàm phán, ký kết và thực hiện văn kiện Hợp tác quốc tế tuân thủ quy định hiện hành về ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng ODA và các nguồn vốn vay ưu đãi khác; và quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề thắc mắc của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn