Bù giá nhiên liệu và phát sinh

Ngày hỏi:20/05/2011
1. Hiện nay tôi đang thực hiện một công trình dưới năm tỉ và lớn hơn năm trăm triệu (công trình là chỉ định thầu, hợp đồng là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)cho tôi được hỏi quý sở vấn đề như sau: Khi thiết kế và thẩm định có một mục trong bảng dự toán của công trình có nội dung, có trong bản vẽ, khối lượng nhưng không có đơn giá nên mục thành tiền không có. đến khi lập hồ sơ yêu cầu vẫn có khối lượng (phần tiền của mục này không có) và khi nhà thầu đề xuất nhận thầu có đưa vào khối lượng và thành tiền. Như vậy khi thanh quyết toán nhà thầu có được thanh toán không ? 2. Bù giá nhiên liệu và thay đổi chính sách tiền lương có cần phải thẫm định không ? Nguyễn Văn Chương

  Nội dung này được Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Câu hỏi 1 và câu hỏi 2 của bạn có cùng nội dung, vì vậy Sở Xây dựng trả lời bạn 2 ý:

   - Trong hồ sơ yêu cầu có khối lượng nhưng không có đơn giá; Trong hồ sơ đề xuất của bạn có khối lượng và đơn giá; Đồng thời hồ sơ đề xuất của bạn đã được chấp thuận và công trình là chỉ định thầu vì vậy nhà thầu được thanh toán phần khối lượng trên với điều kiện là thực tế có thi công phần công việc đó.

   - Các hồ sơ dự toán xây dựng công trình trước khi phê duyệt đều phải tổ chức thẩm định, thẩm tra.

   Chúc bạn nhiều sức khỏe!


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Tỉnh Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn