Cá nhân không thể cùng lúc giám sát nhiều công trình

Ngày hỏi:19/07/2011

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Văn Hòa (tỉnh Quảng Trị) đề nghị được giải đáp: Một cá nhân được giám sát thi công bao nhiều công trình cho chủ đầu tư trong cùng một thời gian? Nếu người giám sát thi công của doanh nghiệp không lập nhật ký giám sát thì thanh tra tỉnh có thể thu hồi chi phí giám sát thi công của doanh nghiệp không?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Không thể cùng lúc giám sát nhiều công trình

   Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật đều không quy định một cá nhân được giám sát thi công bao nhiêu công trình cho chủ đầu tư trong cùng một thời điểm.

   Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 88 của Luật Xây dựng, việc giám sát thi công xây dựng công trình phải bảo đảm thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng.

   Với quy định trên, người giám sát thi công xây dựng phải có mặt tại công trình để theo dõi, kiểm tra phòng ngừa những sai phạm trong quá trình thi công chứ không phải chỉ có mặt tại thời điểm nghiệm thu. Do đó, để thực hiện được như vậy thì người giám sát thi công xây dựng không thể cùng một lúc có thể giám sát nhiều công trình.

   Trường hợp nhà thầu không lập nhật ký giám sát công trình

   Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng thì nhật ký thi công xây dựng công trình dùng để mô tả tình hình công việc và ghi chép các thông tin trao đổi giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình và các bên có liên quan khác. Nhà thầu thi công xây dựng có nhiệm vụ lập sổ nhật ký thi công xây dựng công trình.

   Như vậy, việc nhà thầu giám sát không lập nhật ký giám sát không thể coi là hành vi vi phạm quy định giám sát thi công xây dựng nên thanh tra tỉnh không thể thu hồi toàn bộ chi phí giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu giám sát thi công.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn