Cá nhân ký biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình phải có chứng chỉ hành nghề liên quan đến xây dựng không?

Ngày hỏi:24/10/2019

Đối với những cá nhân ký tên trong biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề liên quan đến xây dựng không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cá nhân ký biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình phải có chứng chỉ hành nghề liên quan đến xây dựng không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 26/2016/TT-BXD, có quy định:

   Thành phần ký biên bản nghiệm thu:

   a) Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền;

   b) Người đại diện theo pháp luật và chủ nhiệm thiết kế của nhà thầu thiết kế khi có yêu cầu của chủ đầu tư;

   b) Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu giám sát thi công xây dựng;

   c) Người đại diện theo pháp luật của các nhà thầu chính thi công xây dựng hoặc tổng thầu trong trường hợp áp dụng hợp đồng tổng thầu; trường hợp nhà thầu là liên danh phải có đầy đủ người đại diện theo pháp luật của từng thành viên trong liên danh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

   d) Người đại diện của nhà thầu thiết kế khi có yêu cầu của chủ đầu tư;

   đ) Người đại diện theo pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án hoặc người được ủy quyền trong trường hợp thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

   => Như vậy, quy định trên thì những cá nhân ký trong biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng, không nhất thiết phải có chứng chỉ hành nghề liên quan đến xây dựng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT