Các biện pháp tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc

Ngày hỏi:05/08/2020

Theo quy định mới nhất về quản lý kiến trúc thì có những biện pháp tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc nào? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định 79/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 07/09/2020), các biện pháp tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc bao gồm:

   - Ban hành các văn bản và kế hoạch triển khai thực hiện quy chế;

   - Phổ biến, tuyên truyền về quy chế;

   - Đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm quy chế;

   - Khuyến khích các tổ chức, cá nhân giám sát việc thực hiện quy chế;

   - Bảo đảm nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí lập và tổ chức thực hiện quy chế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT