Các công trình nào yêu cầu phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng?

Ngày hỏi:18/12/2016

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Việt, địa chỉ mail hoang_viet_098****@gmail.com hỏi: Các công trình nào yêu cầu phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Do yêu cầu của phía đối tác (là một cơ quan nhà nước) nên chúng tôi phải tham gia thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. Tôi thì không hiểu rõ lắm về các quy định này, mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Tôi xin cảm ơn! Trân trọng!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các công trình yêu cầu phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng được hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư 13/2016/TT-BXD hướng dẫn về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, theo đó:

   1. Công trình quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

   2. Các công trình có ý nghĩa quan trọng trong đô thị và trên các tuyến đường chính được xác định trong đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   3. Khuyến khích tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng đối với các công trình không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về các công trình yêu cầu phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng, được quy định tại Thông tư 13/2016/TT-BXD. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn