Các nội dung của viểm tra trực quan hệ thống điện

Ngày hỏi:17/02/2017

Các nội dung của viểm tra trực quan hệ thống điện được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Đăng, đang sinh sống tại Thái Bình. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi các nội dung của viểm tra trực quan hệ thống điện được quy định thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Hoàng Đăng_096***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các nội dung của viểm tra trực quan hệ thống điện được quy định cụ thể tại Mục 3.2.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12:2014/BXD về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng, theo đó, kiểm tra trực quan phải bao gồm ít nhất là các nội dung sau đây:

   a) Các biện pháp bảo đảm an toàn chống điện giật;

   b) Các biện pháp bảo đảm an toàn chống cháy lan;

   c) Việc lựa chọn và lắp đặt các thiết bị bảo vệ, giám sát;

   d) Việc lựa chọn và lắp đặt dây dẫn;

   đ) Việc lựa chọn và lắp đặt thiết bị đóng cắt và cách ly;

   e) Việc lựa chọn, lắp đặt thiết bị và biện pháp bảo vệ thích hợp với các ảnh hưởng từ bên ngoài;

   g) Nhận dạng đúng dây trung tính (dây N) và dây PE;

   h) Có các sơ đồ cùng với các thông tin cần thiết trên tủ điện;

   i) Nhận biết các mạch điện;

   k) Tình trạng của các mối đấu, nối;

   l) Sự có mặt đầy đủ và phù hợp của các dây PE, bao gồm cả các vòng đẳng thế chính và phụ;

   m) Khả năng tiếp cận để thao tác và bảo trì;

   n) Thiết bị đóng cắt một cực không lắp đặt trên dây N;

   o) Việc lựa chọn, lắp đặt LPS.

   Trên đây là tư vấn về các nội dung của viểm tra trực quan hệ thống điện. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12:2014/BXD về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hệ thống điện
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn