Các trường hợp điều chỉnh điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn

Ngày hỏi:27/10/2018

Các bạn có thể cho tôi biết cụ thể trong các trường hợp nào theo quy định pháp luật hiện hành thì được thực hiện điều chỉnh đối với quy hoạch xây dựng nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định pháp luật hiện hành thì quy hoạch xây dựng nông thôn là việc tổ chức không gian, sử dụng đất, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của nông thôn. Quy hoạch xây dựng nông thôn gồm quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

   Quy hoạch xây dựng nông thôn được lập cho đối tượng là xã và điểm dân cư nông thôn. Quy hoạch xây dựng nông thôn gồm các cấp độ sau: quy hoạch chung xây dựng được lập cho toàn bộ ranh giới hành chính của xã; và quy hoạch chi tiết xây dựng được lập cho điểm dân cư nông thôn.

   Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm chủ trì tổ chức việc lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn.

   Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014. Quy hoạch xây dựng nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được điều chỉnh trong các trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 Luật Xây dựng 2014 thì quy hoạch xây dựng nông thôn được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau:

   - Có điều chỉnh về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

   - Có điều chỉnh về quy hoạch xây dựng vùng;

   - Có điều chỉnh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương;

   - Có biến động về điều kiện địa lý, tự nhiên.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn