Cách tính chi phí tư vấn giám sát

Ngày hỏi:15/07/2009
Công ty chúng tôi đang thực hiện thanh quyết toán chi phí Tư vấn giám sát (TVGS) với nhà thầu, định mức chi phí TVGS được áp dụng theo công văn số 1751 /BXD -VP ngày 14/8/2007 về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng.

  Nội dung này được Trung tâm Thông tin tư vấn như sau:

  • Tại điểm 3.6 của công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 có hướng dẫn như sau:

   3.6. Hướng dẫn áp dụng Định mức chi phí giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị:

   3.6.1. Định mức chi phí giám sát thi công xây dựng tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầuđược duyệt.

   3.6.2. Định mức chi phí giám sát lắp đặt thiết bị tính bằng tỉ lệ phần trăm (%) của chi phí thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trìnhhoặc dự toán gói thầu được duyệt.

   Như vậy về trường hợp Bạn hỏi, thì cách tính thứ 2 là đúng. Tuy nhiên các giá trị như chi phí xây dựng và chi phí thiết bị phải là chi phí trước thuế.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn