Cách xác định chi phí thiết kế dự án có nhiều loại công trình

Ngày hỏi:03/11/2013
Đơn vị của ông Đỗ Văn Hòa đang làm chủ đầu tư một số dự án xây dựng công trình giao thông. Dự án được chia làm nhiều gói thầu. Việc thiết kế được thực hiện theo 3 bước và bước lập bản vẽ thi công sẽ do nhà thầu thi công thực hiện. Hiện nay đơn vị của ông Hòa đang tiến hành phê duyệt dự toán từng gói thầu để phục vụ công tác lựa chọn nhà thầu. Trong dự toán gói thầu có chi phí thiết kế bản vẽ thi công. Ông Hòa hỏi: Định mức tỉ lệ % chi phí thiết kế bản vẽ thi công cho từng gói thầu được tính theo chi phí xây dựng của từng loại gói thầu hay trong cả dự án? Trường hợp chưa có giá trị dự toán của tất cả các gói thầu thì phương pháp tính như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí thiết kế công trình giao thông có yêu cầu thiết kế 3 bước bao gồm chi phí thiết kế kỹ thuật cộng với chi phí thiết kế bản vẽ thi công.

   Trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật được xác định bằng định mức tỷ lệ % (công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD) nhân với chi phí xây dựng trước thuế trong dự toán của công trình được duyệt; chi phí thiết kế bản vẽ thi công tính bằng 55% của chi phí thiết kế kỹ thuật trong dự toán của công trình được duyệt.

   Trường hợp dự án gồm nhiều loại công trình thì chi phí thiết kế được xác định riêng theo từng loại công trình và tính theo quy mô chi phí xây dựng trong dự toán của từng công trình được duyệt.

   Như vậy, nếu dự án thực hiện gồm nhiều loại công trình và mỗi loại công trình là một gói thầu thì chi phí thiết kế bản vẽ thi công được tính cho từng loại gói thầu.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn