Cách xác định kinh phí phục vụ việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương

Ngày hỏi:16/08/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc xác định kinh phí phục vụ việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương được quy định như thế nào? Mong sớm nhận hồi đáp.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cách xác định kinh phí phục vụ việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương
   (ảnh minh họa)
  • Cách xác định kinh phí phục vụ việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 07/2021/TT-BXD, cụ thể như sau:

   - Kinh phí lập kế hoạch phát triển nhà ở kỳ 05 năm và năm đầu kỳ chương trình không vượt quá 50% tổng mức kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở mới được xác định tại thời điểm lập dự toán; kinh phí phục vụ cho việc nghiên cứu để điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở kỳ 05 năm không vượt quá 60% tổng mức kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở quy định tại điểm này;

   - Kinh phí lập kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm (trừ năm đầu kỳ chương trình) không vượt quá 20% tổng mức kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở mới được xác định tại thời điểm lập dự toán; kinh phí phục vụ cho lập điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm không vượt quá 60% tổng mức kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm quy định tại điểm này.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn