Cần phải có giấy phép mới được xây dựng trên đất đô thị không?

Ngày hỏi:05/12/2016

Tôi có mua mảnh đất với diện tích 130m2 trong hẻm ở một quận của Hà Nội. Nay tôi muốn xây căn nhà nhỏ để đồ đạc tạm thời, dự kiến diện tích khoảng 30m2, nền xi măng, tường gạch cao 2m, lợp mái tôn. Vậy tôi có phải xin giấy phép xây dựng (GPXD) và nếu tôi không xin phép thì có bị xử phạt hay không?

Trần Hữu Quang (Huyện Ứng Hòa)

  Nội dung này được Báo Hà Nội Mới tư vấn như sau:

  • Bạn có quyền sử dụng đất (SDĐ) với đúng mục đích sử dụng được ghi trên giấy chứng nhận quyền SDĐ. Nếu bạn SDĐ với mục đích khác thì phải thực hiện thay đổi mục đích sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. Đất của bạn là đất ở tại đô thị, do đó khi bạn xây dựng nhà ở thì phải thực hiện xin GPXD. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì sẽ được cấp GPXD.

   Theo Khoản 1, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, trước khi khởi công công trình, chủ đầu tư phải có GPXD do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 89, cụ thể như sau:

   “Công trình được miễn GPXD, gồm:
   a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
   b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư;
   c) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;
   d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;
   đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;
   e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
   g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;
   h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;
   i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;
   k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;
   l) Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn GPXD theo quy định tại các điểm b, d, đ và i Khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ…”.
   Như vậy, nếu bạn thực hiện xây nhà để chứa đồ, không phải công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính, được miễn GPXD theo quy định tại Khoản 2, Điều 89 của Luật này thì phải xin giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp này, UBND cấp quận (huyện) sẽ có thẩm quyền cấp GPXD theo Khoản 3, Điều 103 - Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi GPXD: “Ủy ban nhân dân cấp quận (huyện) cấp GPXD đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này”.

   Nếu bạn xây nhà trên đất mà không thực hiện xin phép thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Báo Hànộimới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn