Cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng

Ngày hỏi:23/03/2010
Theo nội dung Công văn số 1340/BXD-KTXD ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định: 1. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD, Quyết định số 905/QĐ-BXD và Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng thuộc địa bàn của mình quản lý (gồm cả các Cơ sở có trụ sở trên địa bàn và các Cơ sở tiến hành đào tạo trên địa bàn) về: thời gian đào tạo; chất lượng đào tạo; chất lượng giảng viên; cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo; sự phù hợp của tài liệu giảng dạy với qui định và sự chấp hành qui định thông báo, báo cáo. 2. Trường hợp kiểm tra phát hiện Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng không thực hiện đúng các quy định và cam kết, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền không cấp chứng chỉ kỹ sư định giá cho các học viên do cơ sở đó đào tạo, đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng để đình chỉ việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng của các Cơ sở này. Nhưng trong quá trình xét cấp chứng chỉ tôi có gặp trường hợp: học viên làm việc trong đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhưng tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng tổ chức tại tỉnh khác (không phải mở trên địa bàn tỉnh Nghệ An) nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng, theo quy định của Bộ Xây dựng không nêu trường hợp này có được cấp hay không được cấp, nhưng nếu cấp thì không có cơ sở để đánh giá việc tuân thủ các quy định và cam kết của cơ sở đào tạo đã đào tạo học viên này (vì cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo trên địa tỉnh khác nên theo quy định chỉ thực hiện chế độ thông báo và báo cáo cho sở Xây dựng nơi tổ chức đào tạo và Bộ Xây dựng). Vậy xin ý kiến của Quý Bộ khi xét cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng cho các đối tượng này thì cần thêm thủ tục gì để đánh giá việc tuân thủ các quy định và cam kết của cơ sở đào tạo đã đào tạo học viên này hay hướng dẫn các đối tượng này nộp hồ sơ về sở Xây dựng nơi tổ chức đào tạo để xét cấp? Tương tự như vậy chúng tôi cũng gặp vướng mắc trong việc xét cấp chứng chỉ môi giới bất động sản và định giá bất động sản.

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • Về nguyên tắc đối với những cá nhân làm việc trên địa bàn tỉnh nhưng tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng tổ chức ở tỉnh khác thì việc cấp chứng chỉ cho nhưng người này vẫn thực hiện bình thường. Nếu Sở xây dựng cần phải xác minh về việc tuân thủ các qui định của các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh khác thì có thể yêu cầu Sở xây dựng quản lý cơ sở đó cung cấp các thông tin cần thiết cho việc xác minh này. Trường hợp sau khi xác minh, các cơ sở này có sai phạm tới mức phải thu hồi chứng chỉ đã cấp cho các học viên do sơ sở này đào tạo thì Sở xây dựng thu hồi lại các chứng chỉ đã cấp cho các học viên trên địa bàn mình quản lý đã qua đào tạo tại các cơ sở đó.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn