Chất lượng Bê tông của công trình?

Ngày hỏi:28/04/2015

Theo qui trình thi công và nghiệm thu TCVN 4453 - 1995, điều 7.1.8. "Cường độ bê tông đúc tại hiện trường ở tuổi 28 ngày là đạt thiết kế khi giá trị trung bình của 3 mẫu đạt mác thiết kế và không có mẫu nào có cường độ nhỏ hơn 85% mác thiết kế" - Theo qui trình thí nghiệm nén bê tông xi măng TCVN 3118 - 1993: "Cường độ bê tông đúc tại hiện trường ở tuổi 28 ngày đạt thiết kế khi giá trị trung bình của 3 mẫu đạt mác thiết kế. Nếu 1 trong 3 mẫu có cường độ nhỏ hơn 85% mác thiết kế thì loại bỏ 2 mẫu nhỏ nhất và lớn nhất, lúc đó cường độ bê tông là mẫu có giá trị giữa" Tổ bê tông của tôi có kết quả thí nghiệm đạt thiết kế, tuy nhiên trong 3 mẫu có 1 mẫu có mác nhỏ hơn 85% mác thiết kế. Như vậy, phần bê tông đó có được nghiệm thu và thanh toán hay không?

  Nội dung này được Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu tư vấn như sau:


  • Trong câu hỏi của bạn trích dẫn Tiêu chuẩn TCVN 4453:1995 và Tiêu chuẩn TCVN 3118:1993 đều chưa chính xác.
   - Tiêu chuẩn TCVN 3118:1993 “Bê tông nặng–Phương pháp xác định cường độ nén” quy định phương pháp xác định cường độ chịu nén của bê tông nặng, không phải là tiêu chuẩn nghiệm thu.
   Đối chiếu Điểm 7.1.8 Khoản 7.1 Mục 7 Tiêu chuẩn TCVN 4453:1995 “Cường độ bê tông trong công trình sau khi kiểm tra ở tuổi 28 ngày bằng ép mẫu đúc tại hiện trường được coi là đạt yêu cầu thiết kế khi giá trị trung bình của từng tổ mẫu không được nhỏ hơn mác thiết kế và không có mẫu nào trong các tổ mẫu có cường độ dưới 85% mác thiết kế” thì phần bê tông có kết quả thí nghiệm nén mẫu như trong trường hợp bạn hỏi không đạt yêu cầu thiết kế.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Tỉnh Bạc Liêu
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn