Chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế xây dựng là gì?

Ngày hỏi:08/04/2021

Chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế xây dựng là gì? Nhờ hướng dẫn theo quy định hiện hành.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm a Khoản 2 Điều 33 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về chỉ dẫn kỹ thuật như sau:

   Chỉ dẫn kỹ thuật là cơ sở để thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng. Chỉ dẫn kỹ thuật do nhà thầu thiết kế xây dựng hoặc nhà thầu tư vấn khác được chủ đầu tư thuê lập. Chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt là một thành phần của hồ sơ mời thầu thi công xây dựng, làm cơ sở để quản lý thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu công trình.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn