Chỉ huy trưởng công trường hạng II được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình nào?

Ngày hỏi:26/10/2019

Tôi là được hành nghề chỉ huy trưởng công trường hạng II, vậy cho hỏi tôi có được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình cấp I không? Nhờ ban biên tập giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 12 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 53 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định phạm vi hoạt động của chỉ huy trưởng công trường như sau:

   - Hạng I: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với tất cả các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc cùng loại với công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường.

   - Hạng II: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình từ cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc cùng loại với công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường.

   - Hạng III: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc cùng loại với công trình đã tham gia thi công xây dựng.

   => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp là bạn đang hành nghề chỉ huy trưởng công trường hạng II, do đó bạn chỉ được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình từ cấp II trở xuống cùng loại, có nghĩa là bạn không được phụ trách đối với công trình cấp I.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn