Chi phí bảo trì công trình đường bộ được pháp luật quy định như thế nào?

 Chi phí bảo trì công trình đường bộ được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Minh Huệ là một cán bộ nhà nước nay đã về hưu hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Ninh Bình tỉnh Ninh Bình, tôi có đọc báo và trên các thông tin khác về bảo trì công trình đường bộ, nhưng tôi có một vấn đề thắc măc xin nhờ Ban biên tập giải đáp hộ đó là, việc bảo trì công trình đường bộ bao gồm những khoản mục chi phí nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguồn ngân sách của nhà nước, ngân sách địa phương hoặc các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật sẽ được sử dụng cho việc bảo trì công trình đường bộ. Nhưng pháp luật quy định về các khoản mục bảo trì công trình đường bộ nhằm việc sử dụng nguồn ngân sách bảo trì công trình đó đúng mục đích, việc bảo trì công trình được đảm bảo về mặt chất lượng không làm thất thoát ngân sách nhà nước. Đó là như các khoản mục chi phí: lập thẩm tra, thẩm định quy trình bảo trì công trình, lập kế hoạch bảo trì, kiểm tra công trình, quan trắc công trình đối với các công trình cần thiết, kiểm định chất lượng công trình, bảo dưỡng sửa chữa công trình, lập và quả lý hồ sơ bảo trì công trình.

   Về những khoản mục chi phí liên quan đến bảo trì các công trình đường bộ được pháp luật quy định tại Điều 28 Thông tư 52/2013/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành như sau:

   a) Chi phí lập; thẩm tra, thẩm định quy trình bảo trì công trình và định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ công tác bảo trì công trình đường bộ;

   b) Chi phí lập kế hoạch bảo trì công trình đường bộ (bao gồm cả chi phí khảo sát; chi phí lập, thẩm tra và thẩm định kế hoạch bảo trì công trình đường bộ);

   c) Chi phí kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất;

   d) Chi phí quan trắc công trình đường bộ đối với công trình có yêu cầu quan trắc;

   đ) Chi phí bảo dưỡng công trình đường bộ;

   e) Chi phí kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết;

   g) Chi phí sửa chữa công trình định kỳ và đột xuất;

   h) Chi phí lập, quản lý hồ sơ bảo trì công trình đường bộ và cập nhật cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

   i) Chi phí thực hiện các công việc khác liên quan đến quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về các khoản mục chi phí bảo trì công trình đường bộ. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 52/2013/TT-BGTVT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn