Chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển

Ngày hỏi:21/08/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về duy tu luồng đường thủy nội địa và luồng hàng hải công cộng. Anh chị cho tôi hỏi chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 25 Nghị định 159/2018/NĐ-CP thì Chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển như sau:

   1. Chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án, bao gồm:

   - Chi phí lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;

   - Chi phí lập, thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

   - Chi phí tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

   - Chi phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ quan quản lý dự án; chi phí giám sát dự án, chất lượng công trình;

   - Chi phí công bố dự án;

   - Chi phí thuê tư vấn hỗ trợ thực hiện một số hoạt động thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý dự án;

   - Chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, đàm phán hợp đồng dự án và các hợp đồng có liên quan;

   - Chi phí khác.

   2. Chi phí quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này được bố trí từ các nguồn vốn sau:

   - Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp trong kế hoạch hàng năm của Bộ Giao thông vận tải, địa phương;

   b) Nguồn thu từ việc bán hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư;

   - Nguồn vốn do nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án hoàn trả;

   - Các nguồn vốn hợp pháp khác.

   3. Chi phí quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch chi sự nghiệp, nguồn đầu tư xây dựng cơ bản của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   Trên đây là quy định về chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Vùng nước cảng biển
  Cảng biển
  Khai thác cảng biển
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn