Chi phí chung phần đào đắp đất công trình thủy lợi có sử dụng đến đầm cóc

Ngày hỏi:14/12/2011
Công trình thủy lợi phần đào đất do điều kiện ở vùng núi phải đào hoàn toàn bằng thủ công (Không sử dụng được bằng máy đào hoặc máy ủi) nhưng phần đắp đất có sử dụng bằng máy đầm cóc. Vậy theo Thông tư 04/TT-BXD thì tính chi phí chung sẽ được tính đúng là như thế nào theo 2 cách sau: Cách 1: Phần đào đất tính 51% trên chi phí phần nhân công, phần đắp đất tính 5,5% trên chi phí trực tiếp. Cách 2: Do đã sử dụng đến máy nên toàn bộ phần đào đắp đất này đều phải tính 5,5% trên chi phí trực tiếp.

  Nội dung này được Trung tâm Thông tin tư vấn như sau:

  • Theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chi phí chung đối với công trình thuỷ lợi được xác định bằng 5,5% chi phí trực tiếp (vật liệu, nhân công, máy thi công và trực tiếp khác) trong dự toán; trường hợp đào, đắp đất công trình thuỷ lợi hoàn toàn bằng thủ công thì chi phí chung của các công tác này được xác định bằng 51% chi phí nhân công trong dự toán.

   Do vậy đối với công trình thủy lợi có nhiều hạng mục nhưng có thi công bằng máy, có thi công thủ công thì chi phí chung đối với công trình thuỷ lợi được xác định bằng 5,5% chi phí trực tiếp.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn