Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc được quy định ra sao?

Ngày hỏi:22/09/2021

Liên quan đến quy định về phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc. Cho hỏi: Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2021/TT-BXD, cụ thể như sau:

   Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc được xác định theo công thức sau:

   (1)

   Trong đó:

   Cqc: Chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc cần xác định; đơn vị tính: triệu đồng;

   Nt: Định mức chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc ban hành tại Phụ lục I Thông tư này; đơn vị tính: triệu đồng/ha;

   Qdt: Quy mô diện tích khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc; đơn vị tính: ha;

   Ki: Hệ số điều chỉnh chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc được quy định tại Phụ lục I Thông tư này;

   n: số lượng hệ số điều chỉnh chi phí.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn