Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

Ngày hỏi:27/04/2012
Đơn vị chúng tôi là Doanh nghiệp nhà nước. Hàng năm chúng tôi được giao làm chủ đầu tư một số công trình đầu tư xây dựng. Trong đó có một số gói thầu xây lắp với hình thức đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu với giá trị các gói thầu từ vài trăm triệu đến và tỷ đồng. Trong phần dự toán và tính toán giá gói thầu đều có phê duyệt chi phí lán nhà tạm để ở và điều hành thi công với tỷ lệ theo quy định tại Thông tư 04/2010/TT-BXD. Tất cả các gói thầu của chúng tôi đều thực hiện theo hình thức đơn giá cố định. Trong các HSMT/HSĐX và HSDT/HSYC cũng như hợp đồng đều có nội dung: Đơn giá dự thầu là đơn giá tổng hợp đầy đủ bao gồm: chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy, các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế; các chi phí xây lắp khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như xây bến bãi, nhà ở công nhân, kho xưởng, điện, nước thi công, kể cả việc sửa chữa đền bù đường có sẵn mà xe, thiết bị thi công của nhà thầu thi công vận chuyển vật liệu đi lại trên đó, các chi phí bảo vệ môi trường, cảnh quan do đơn vị thi công gây ra. Chi phí lãi vay trong trường hợp Chủ đầu tư thanh toán chậm. Tôi xin hỏi: - Quá trình thực hiện có cần thiết kế, dự toán, phê duyệt chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công hay không? - Có cần tách chi phí này khi quyết toán công trình hay không (trong hợp đồng không yêu cầu)? Trên đây là vướng mắc của chúng tôi trong quá trình thực hiện dự án.

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • Đối với các hợp đồng xây dựng có giá trị nhỏ, chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất tính chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công theo tỷ lệ phần trăm (%) thì nhà thầu không phải lập hồ sơ thiết kế, dự toán trình chủ đầu tư phê duyệt hạng mục này.

   Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công khi phân bổ vào giá hợp đồng thì khi quyết toán hợp đồng không cần tách khoản mục chi phí này nếu hợp đồng không yêu cầu.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn