Chi phí tư vấn trong đầu tư xây dựng công trình

Ngày hỏi:10/09/2009
Cơ quan chúng tôi là đại diện Chủ đầu tư (CĐT) quản lý dự án và giám sát thi công (GSTC) về xây dựng công trình giao thông, trong dự án gồm nhiêu gói thầu về xây dựng cầu; mỗi gói thầu có trên 05 cầu và thuộc địa phận từ 02 đến 05 tỉnh. Theo Định mức chi phí QLDA & Tư vấn ĐTXDCT công bố kèm theo Văn bản số 1751/BXD-VP: Chi phí GSTC "tính bằng tỷ lệ % của chi phí XD chưa có thuế GTGT trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt". Vậy, chúng tôi lập chi phí GSTC theo chi phí xây dựng của từng Cầu để trình CĐT duyệt được không? Vì tuy cùng gói thầu nhưng mỗi cầu là một công trình riêng biệt và cách nhau khoảng cách rất lớn.

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng.

   Chi phí quản lý dự án được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình được duyệt.

   Chi phí thiết kế được tính bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng hoặc chi phí thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán xây dựng công trình được duyệt.

   Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình có yêu cầu thiết kế 1 bước và 2 bước, thẩm tra dự toán công trình tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt.

   Chi phí giám sát thi công xây dựng tính bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt.

   Như vậy, với công trình của bạn Chi phí quản lý dự án và chi phí thiết kế tính trên giá trị dự toán trước thuế của cả công trình, còn Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình có yêu cầu thiết kế 1 bước và 2 bước, thẩm tra dự toán công trình và chi phí giám sát xây dựng được tính trên giá trị gói thầu được duyệt.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn