Chính sách đối với người cao tuổi

Ngày hỏi:04/10/2013

Ông cháu năm nay 85 tuổi, sống một mình (gia đình chỉ có bố; mẹ cháu đã mất, chị em cháu lấy chồng ở xa, ông sống ở cạnh người cháu họ). Hiện tại ông cháu được trợ cấp hằng tháng là 270.000 đồng. Như vậy có đúng không? Chế độ chính sách đối với người cao tuổi được quy định như thế nào? Trong trường hợp ông cháu muốn xin vào các cơ sở bảo trợ cho người già thì được hưởng trợ cấp hằng tháng là bao nhiêu?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Người cao tuổi và Nghị định số 6/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi thì chính sách bảo trợ xã hội được quy định như sau: Mức chuẩn trợ cấp xã hội để xác định mức trợ cấp xã hội hằng tháng, mức trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng đối với người cao tuổi là 180.000 đồng (hệ số 1,0). Mức trợ cấp xã hội hằng tháng thấp nhất đối với người cao tuổi sống tại cộng đồng do UBND xã, phường, thị trấn quản lý như sau: Mức 180.000 đồng/người/tháng (hệ số 1,0) đối với người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng; Mức 270.000 đồng/người/tháng (hệ số 1,5) đối với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng; Mức 180.000 đồng/người/tháng (hệ số 1,0) đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng. Mức 360.000 đồng/người/tháng (hệ số 2,0) đối với người cao tuổi được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội. Mức 360.000 đồng/người/tháng (hệ số 2,0) đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng. Mức hỗ trợ chi phí mai táng khi người cao tuổi chết là 3.000.000 đồng. Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định mức trợ cấp, trợ giúp cho người cao tuổi thuộc thẩm quyền quản lý nhưng không thấp hơn mức quy định nêu trên. Thời gian hưởng mức trợ cấp của người cao tuổi được tính từ ngày ghi trong quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện. Chúc thọ, mừng thọ: Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định mức quà tặng người thọ 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi. Việc tổ chức mừng thọ người cao tuổi thực hiện trang trọng, tiết kiệm phù hợp với nếp sống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương. Trên đây là những quy định cụ thể chế độ bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi, bạn nghiên cứu vận dụng..


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn