Chủ đầu tư có được tự nghiệm thu công trình?

Ngày hỏi:04/05/2017

Công ty X là Công ty 100% vốn tư nhân, đầu tư xây dựng dự án một chợ dân sinh. Vậy, Công ty tự thi công thì có phải lập Ban quản lý dự án không? Khi thi công Cơ quan Nhà nước có quyền nghiệm thu các giai đoạn, hạng mục thi công không hay chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Đối với Dự án sử dụng nguồn vốn khác, theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án.

   Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì công trình chợ dân sinh thuộc đối tượng công trình phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • điểm c Khoản 1 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP Tải về
  • Khoản 4 Điều 16 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn