Chủ đầu tư có quyền tự phê duyệt thiết kế?

Ngày hỏi:09/05/2017

Tôi xin hỏi, đối với dự án đầu tư phát triển, chủ đầu tư là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thì có thể tự lập và tự phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công được không?

 

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục a, Khoản 1 Điều 58 Luật Xây dựng 2014 thì chủ đầu tư có quyền tự thực hiện thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng.

   Thẩm quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công còn thùy thuộc vào nguồn vốn xây dựng công trình được quy định như sau:

   Nếu công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo Khoản 2 Điều 24 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trường hợp thiết kế 3 bước; Người quyết định đầu tư phê duyệt bản vẽ thi công trường hợp thiết kế 2 bước.

   Nếu công trình sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác thì theo Khoản 2 Điều 25 và Khoản 2 Điều 26 Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chủ đầu tư
  Chủ đầu tư xây dựng
  Đề nghị phê duyệt
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn