Chủ đầu tư có quyền và nghĩa vụ gì trong việc khảo sát xây dựng?

Ngày hỏi:12/07/2018

Chủ đầu tư có quyền và nghĩa vụ gì trong việc khảo sát xây dựng? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Kim Liên. Hiện tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Hiện nay, chủ đầu tư có quyền và nghĩa vụ gì trong việc khảo sát xây dựng? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 76 Luật xây dựng 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc khảo sát xây dựng như sau:

   - Chủ đầu tư có các quyền sau:

   + Thực hiện khảo sát xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực;

   + Đàm phán, ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng; giám sát, yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện đúng hợp đồng ký kết;

   + Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát do tư vấn thiết kế hoặc do nhà thầu khảo sát lập và giao nhiệm vụ khảo sát cho nhà thầu khảo sát xây dựng;

   + Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo yêu cầu hợp lý của tư vấn thiết kế xây dựng;

   + Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng khảo sát xây dựng theo quy định của pháp luật;

   + Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   - Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau:

   + Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng trong trường hợp không tự thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng;

   + Cung cấp cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác khảo sát;

   + Xác định yêu cầu đối với khảo sát xây dựng và bảo đảm điều kiện cho nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện công việc;

   + Thực hiện đúng hợp đồng khảo sát xây dựng đã ký kết;

   + Tổ chức giám sát công tác khảo sát xây dựng; nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát theo quy định của pháp luật;

   + Bồi thường thiệt hại khi cung cấp thông tin, tài liệu không phù hợp, vi phạm hợp đồng khảo sát xây dựng;

   + Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và của pháp luật có liên quan.

   Trên đây là nội dung trả lời về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc khảo sát xây dựng. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật xây dựng 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn