Chưa có chứng chỉ năng lực, DN có được hoạt động xây dựng?

Ngày hỏi:10/12/2016

Ông Nguyễn Đình Cảm (Đồng Nai) hỏi: Các doanh nghiệp tư vấn xây dựng mới thành lập chỉ có 1-2 kỹ sư có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công trình thì có được thực hiện tư vấn các công trình nhỏ (công trình cấp IV hoặc công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) không? Trường hợp các doanh nghiệp không được phép thực hiện tư vấn các công trình nêu trên thì doanh nghiệp phải cần làm gì để được hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đối với các công trình nhỏ (công trình cấp IV hoặc công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật)?

  Nội dung này được Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư 17/2016/TT-BXDngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (có hiệu lực từ ngày 1/9/2016), thì các tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực quy định tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư này mà chưa đủ điều kiện để cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, được thực hiện đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp IV; dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì công trình quy mô cấp IV khi người phụ trách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức có điều kiện năng lực phù hợp với lĩnh vực đó.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn